Orientační ceník našich služeb

Nabízíme Vám servis Vašich výtahů formou čtvrtletní paušální sazby v níže uvedeném rozsahu.

Čtvrtletní paušální sazba u osobních výtahů s trakčním pohonem zahrnuje tyto činnosti:

Cena bez DPHDPHHodnota DPHCena vč. DPH
odborné prohlídky810,00 Kč20%162,00 Kč972,00 Kč
opravy běžných poruch – odstraňování závad zjištěných odb.prohlídkami360,00 Kč10%36,00 Kč396,00 Kč
mazání výtahu150,00 Kč20%30,00 Kč180,00 Kč
provozní prohlídky120,00 Kč20%24,00 Kč144,00 Kč
paušál pohotovostní služby120,00 Kč20%24,00 Kč144,00 Kč
čtvrtletní paušální sazba vč. DPH celkem:1 692,00 Kč

U výtahů typu simplex, duplex apod. je paušální sazba stanovena dohodou dle typu výtahu a počtu stanic.

Servis hydraulických výtahů neprovádíme.

Odstranění poruch nahlášených mezi 7 – 14 hodinou provádíme týž den, poruchy hlášené po 14 hodině a o svátcích a víkendech odstraňujeme následující pracovní den.

V ceně paušální sazby je zahrnuto cestovné, spotřeba mazacích materiálů, signálních žárovek a drobného spojovacího a elektro materiálu. V ceně paušální sazby nejsou zahrnuty ceny náhradních dílů vyměněných při opravách, ceny eventuelních dílenských prací včetně dopravy do dílny a zpět. V paušálu rovněž nejsou zahrnuty opravy poruch zaviněných nedbalostí obsluhy nebo vandalismem.

Pohotovostní služba vyprošťování uvízlých osob z výtahu je fakturována souhrnnou fakturou s paušálem a díly vyměněnými při opravách vždy k poslednímu dni čtvrtletí.

Cena bez DPHDPHHodnota DPHCena vč. DPH
Cena výjezdu:550,00 Kč10%55,00 Kč605,00 Kč
Dopravné dle počtu ujetých km (max. 50km) cena za 1km8,50 Kč

Dohoda o nepřetržité pohotovostní službě oprav je možná. Cena se skládá z paušální částky za držení pohotovosti a z ceny jednotlivých výjezdů. Služba zahrnuje opravy poruch nahlášených v pracovní dny mezi 14 – 7 hodinou. O svátcích a víkendech mezi 6 – 22hodinou.

Cena bez DPHDPHHodnota DPHCena vč. DPH
Čtvrtletní paušální sazba pohotovosti890,00 Kč20%178,00 Kč1 068,00 Kč
Cena za každou započatou hodinu práce320,00 Kč10%32,00 Kč352,00 Kč
Cena dopravy350,00 Kč10%35,00 Kč385,00 Kč

Mimo čtvrtletní paušální sazbu provádíme také:

Cena bez DPHDPHHodnota DPHCena vč. DPH
Čištění stropů klecí a šachetních prohlubní. Doporučujeme provádět dvakrát ročně.320,00 Kč20%64,00 Kč384,00 Kč
Pravidelné tříleté odborné zkoušky výtahu.3 000,00 Kč20%600,00 Kč3 600,00 Kč

Provádíme i opravy většího rozsahu jako střední opravy, generální opravy, modernizace a rekonstrukce. Na tyto práce je kalkulována cena dle rozsahu prováděných prací.

Snížená sazba DPH platí pouze u bytových domů, sazba DPH se řídí platnými zákony ČR.

Tento ceník je pouze orientační. Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás.