Firma vznikla v roce 1992 jako sdružení fyzických osob a má pět stálých zaměstnanců.

Jsme pojištěni u České Pojišťovny a.s. proti odpovědnosti za škody do výše 5 000 000 Kč.

Náhradní díly a výtahové komponenty odebíráme převážně od českých výrobců.

Např.:

Tesla Telemechanika a.s.
Wykov s.r.o.
BV Výtahy Brumovice s.r.o.
Výtahy KVADRO s.r.o.
Lift Components s.r.o.

LOGO UNIE

Jsme členem Unie Výtahového Průmyslu České Republiky.

V současné době provádíme kompletní servis výtahů pro řadu bytových družstev, společenství vlastníků, menších správních firem a soukromých majitelů po celé Praze. Pro řadu z nich jsme prováděli v poslední době i střední opravy, modernizace výtahových zařízení dle norem EU apod. Na provedené větší opravy a modernizace poskytujeme záruku tři roky.